Strateg barnrätt

Barnets rättigheter är vackra ord i en konvention och lag. För att de ska bli verklighet för barn och unga krävs vackra handlingar av oss vuxna.

Behöver din verksamhet eller du som ledare inspiration, sakkunskap, processtöd i att göra barnets rättigheter till vardagsnära strategier och arbetssätt? Är du nyfiken på hur ni kan ta nästa steg?

Erbjuder bland annat:

Handledning barnets rättigheter. Stöd till ledningsgrupper, medarbetare, processer och utvecklingsarbeten.

Barnrättsbaserad analys av verksamhetsdokument och stöd i att utveckla texter och kommunikation.

Stöd i att genomföra och dokumentera prövning och analys av barnets bästa.

Stöd i att genomföra och dokumentera Trivsel- och trygghetsvandringar – en metod för att få barns ögon på era miljöer.

Här hittar du ett exempel på en prövning och analys av barnets bästa som genomförts i samverkan med Region Örebro län. (Pdf-dokument)

Här kan du läsa en rapport om Trivsel- och trygghetsvandringar i socialtjänstens lokaler Vårgårda kommun. (Pdf-dokument)

Kontaktuppgifter: monicagw64@gmail.com eller 0708 613 514

Strateg barnrätt

strateg-barnratt
Barnrättslagen 2020 löser inget?
– OCH möjliggör allt!
Processtöd och handledning för rättighetsbaserade arbetssätt

Läs mer här >

Föreläsare

forelasare2
Målgruppsanpassade föreläsningar om barnets rättigheter.

Läs mer här >

Moderator

moderator
Moderator som skapar delaktighet och mervärde till din konferens/ditt event

Läs mer här >

Socionom

socionom
Handledning av processer och utvecklingsarbeten inom välfärden