Strateg barnrätt

Barnets rättigheter är vackra ord i en konvention. För att de ska bli verklighet för barn och unga krävs vackra handlingar av de vuxna.

Behöver din organisation, verksamhet, arbetsgrupp eller du som ledare inspiration, stöd och tips på hur ni kan göra barnets rättigheter till vardagsnära strategier och arbetssätt?

Till exempel strukturer och redskap för prövningar av barnets bästa. Konkreta metoder för barns och ungas delaktighet? Eller behöver ni hjälp att skriva texter och verksamhetsdokument med utgångspunkt i barnets rättigheter?

Jag kommer gärna och ger handledning, startar upp processer eller hjälper er att formulera er.

Här hittar du ett exempel på en prövning och analys av barnets bästa som genomförts i samverkan med Region Örebro län. (Pdf-dokument)

Här kan du läsa en rapport om Trivsel- och trygghetsvandringar i socialtjänstens lokaler Vårgårda kommun. (Pdf-dokument)

Kontaktuppgifter: monicagw64@gmail.com eller 0708 613 514

Strateg barnrätt

strateg-barnratt
Barnrättslagen 2020 löser inget?
– OCH möjliggör allt!
Processtöd och handledning för rättighetsbaserade arbetssätt

Läs mer här >

Föreläsare

forelasare2
Målgruppsanpassade föreläsningar om barnets rättigheter.

Läs mer här >

Moderator

moderator
Moderator som skapar delaktighet och mervärde till din konferens/ditt event

Läs mer här >

Socionom

socionom
Handledning av processer och utvecklingsarbeten inom välfärden