Om mig

Att arbetar med barnets rättigheter gör skillnad för er verksamhet. Hur då undrar du?

Det gör skillnad på flera sätt.  Att utgå från barnets rättigheter ger trygga barn och unga som har förtroende för vuxna, för demokratin och välfärden. För att nå dit behöver vi vuxna ta till oss kunskap om rättigheterna, lära mer om vår barnsyn och utveckla vardagsnära arbetssätt där vi tillämpar och skyddar barnets rättigheter.

Jag är föreläsare, moderator och strategisk utvecklare med specialistkompetens inom barnets rättigheter.

I mer än 20 år har jag arbetat med att:

  • Målgruppsanpassa föreläsningar och utbildningar
  • Utveckla vardagsnära, rättighetsbaserade arbetssätt i hälso- och sjukvård, barnhälsovård, socialtjänst, biblioteks- och kultursektorn, idrottsrörelsen, hälsofrämjande skolutveckling och många andra verksamheter.
  • Utveckla strategier tillsammans med förtroendevalda och ledningsgrupper i kommun, region, myndighet och organisationer
  • Handleda och genomföra prövningar av barnets bästa
  • Utbilda och ge metodstöd i Trivsel- och trygghetsvandringar
  • Handleda arbetsgrupper som vill reflektera över sin barnsyn och barnets rättigheter

Pedagogisk och kommunikativ ansats i uppdragen är något jag värdesätter. Det förutsätter lekfullhet, vilja att samverka med varandra och tydliga mål. Då ökar förutsättningarna för lyckade resultat i genomförande, lärande, samverkan och utveckling.

Mitt mål är att bidra till mervärde för människor och organisationer, så att vi tillsammans skapar tillit och känsla av sammanhang.

Jag är så nyfiken på hur ni arbetar med och utvecklar barnets rättigheter.

Är du intresserad av att lära mer och utveckla vardagsnära strategier och arbetssätt för barnets rättigheter? Skicka ett meddelande till: monicagw64@gmail.com

Kontakt

Monica GW Konsult
Östra Tunagatan 8
632 27 Eskilstuna
Telefon: 0708-613 514
E-post: monicagw64@gmail.com
Linkedin: Monica Gustafsson-Wallin

Strateg barnrätt

strateg-barnratt
Barnrättslagen 2020 löser inget?
– OCH möjliggör allt!
Processtöd och handledning för rättighetsbaserade arbetssätt

Läs mer här >

Föreläsare

forelasare2
Målgruppsanpassade föreläsningar om barnets rättigheter.

Läs mer här >

Moderator

moderator
Moderator som skapar delaktighet och mervärde till din konferens/ditt event

Läs mer här >

Socionom

socionom
Handledning av processer och utvecklingsarbeten inom välfärden