Strateg barnrätt

strateg-barnratt
Barnrättslagen 2020 löser inget?
– OCH möjliggör allt!
Processtöd och handledning för rättighetsbaserade arbetssätt

Läs mer här >

Föreläsare

forelasare2
Målgruppsanpassade föreläsningar om barnets rättigheter.

Läs mer här >

Moderator

moderator
Moderator som skapar delaktighet och mervärde till din konferens/ditt event

Läs mer här >

Socionom

socionom
Handledning av processer och utvecklingsarbeten inom välfärden

Aktuellt

Barnets rätt i bibliotek
– Monicas Barnrättsbibliotek

är ett inspirations- och lärandematerial om barnrättskonventionen. Via filmer, samtalsfrågor och lärandetips får du och dina kollegor veta mer om grunderna i FN:s konvention om barnets rättigheter och om barnperspektiv. Materialet är framtaget i samarbete med biblioteksutvecklare men är användbart för fler verksamheter.

Du hittar Barnrättsbiblioteket här >

Illustrationer: © Hannele Fernström

Barnets rätt till information, råd och stöd när de är anhöriga

Förändring bygger på förståelse. Därför är insikten om vad barnets rätt innebär i den egna yrkesrollen en grund för att lyckas. På uppdrag av Västra Götalandsregionen har material tagits fram för att stötta medarbetarnas arbete med barnets rätt som anhörig. Blir du nyfiken på att veta mer? Välkommen att ta kontakt.

När barn är anhöriga i svåra situationer
Barnets rätt som anhörig
När något allvarligt händer i ett barns närhet
Att uppmärksamma varje barn!

Utbilda Barnrättsombud!

Erbjuder grundutbildningar för Barnrättsombud i regioner, biblioteksverksamher, hälso- och sjukvården m.fl. En funktion som bidrar till lärande och ett konkret omsättande av barnets rättigheter. Målgruppsanpassar alltid till verksamhetsområde och berörda professioner.