Strateg barnrätt

strateg-barnratt
Barnrättslagen 2020 löser inget? – OCH möjliggör allt!
Processtöd, handledning och strategier om rättighetsbaserade arbetssätt

Läs mer här >

Föreläsare

forelasare2
Målgruppsanpassade föreläsningar om barnets rättigheter.

Läs mer här >

Moderator

moderator
Moderator som skapar delaktighet och mervärde till din konferens/ditt event

Läs mer här >

Socionom

socionom
Handledning av processer och utvecklingsarbeten inom välfärden

Om mig

Att arbeta med utgångspunkt från barnets rättigheter gör skillnad! Det leder till trygga barn och unga, med förtroende för demokratin och välfärden.

Barn som får behov och rättigheter tillgodosedda, av barnrättskunniga vuxna, leder i hög grad till ekvationen: Barn i balans = Budget i balans. För att nå dit behöver de vuxna få kunskap, medvetenhet och utveckla vardagsnära arbetssätt!

Jag är en föreläsare, moderator och strategisk utvecklare med specialistkompetens inom barnets rättigheter. Grundprofession är socionom och i mer än 20 år har jag samarbetat med bl.a. förtroendevalda, ledningsgrupper, hälso- och sjukvård, barnhälsovård, socialtjänst, bibliotek, idrottsrörelsen, hälsofrämjande skolutveckling mm.

Mitt mål är att arbeta med uppgifter som bidrar till mervärde för människor och organisationer. Mina styrkor ligger i att jag drivs av en stark tro på de mänskliga rättigheternas värde och att vi tillsammans skapar tillit och känsla av sammanhang.

Själv tror jag på att ”det omöjliga tar bara lite längre tid”, och har lärt att det förutsätter lekfullhet, vilja att samverka med varandra och tydliga mål att sträva mot.

Pedagogisk och kommunikativ ansats i uppdrag är något jag värdesätter. Det ökar förutsättningarna för lyckade resultat i genomförande, lärande, samverkan och utveckling.

Nyfiken på att lära mer om barnets rättigheter och utveckla vardagsnära strategier och arbetssätt?

Skicka en fråga till monicagw64@gmail.com

Kontakt

Monica GW Konsult
Östra Tunagatan 8
632 27 Eskilstuna
Telefon: 0708-613 514
E-post: monicagw64@gmail.com
Linkedin: Monica Gustafsson-Wallin

DET LEKFULLA MELLANRUMMET

– Här knådas vår barnsyn

En föreläsnings-show har tagit form!

Vi kallar den Det lekfulla mellanrummet. En show som berör och ger hopp. Här synliggörs balansen mellan det strikt odlade och det fritt växande. Här äger samspelet rum mellan det mätbara och det omätbara, mellan vuxet och barnsligt, mellan kontroll och tillit.

NYFIKEN? Läs mer i vår folder!

Se ett smakprov från föreläsningsshowen
– Här knådas vår barnsyn

Inspelat vid provföreställning i Karlstad 21 mars 2019.