Moderator

Moderatorskap handlar för mig om att ta ansvar för det goda värdskapet.

Det byggs tillsammans med dig som arrangör genom:

  • Dialog – om vilka behov arrangemanget och ni som arrangörer har. Vad vill ni åstadkomma?
  • Helhetstänk – moderatorn är en kugge i det som ska ta form. För att kunna bidra på bästa sätt är jag nyfiken på hur delar och helhet kommer samman.
  • Kunskap – som moderator känns det viktigt att veta mer om arrangemangets ämne, syfte och vilka som kommer medverka och vara målgrupp.
  • Mänskliga möten – hur arrangemanget än är upplagt finns det alltid vägar att öka delaktighet och engagemang för innehåll och syfte. Både inför och under arrangemanget.
  • Omtänksamhet – att skapa förutsättningar för en vänlig och inkluderande ton i rummet. Tillitsskapande och lekfullhet tar jag med till planering och genomförande.

Strateg barnrätt

strateg-barnratt
Barnrättslagen 2020 löser inget?
– OCH möjliggör allt!
Processtöd och handledning för rättighetsbaserade arbetssätt

Läs mer här >

Föreläsare

forelasare2
Målgruppsanpassade föreläsningar om barnets rättigheter.

Läs mer här >

Moderator

moderator
Moderator som skapar delaktighet och mervärde till din konferens/ditt event

Läs mer här >

Socionom

socionom
Handledning av processer och utvecklingsarbeten inom välfärden