Referenser och Uppdrag

Vårgårda kommun logo
Monica Gustafsson-Wallin har medverkat i olika sammanhang i vår kommun kring arbetet med att implementera Barnkonventionen, eller Barnrättslagen som hon gärna säger!

Under omvärldsdagen tillsammans med Vårgårdas politiker, chefer och utvecklingsfunktioner har Monica genom sin gedigna kunskap informerat, väglett och engagerat deltagarna för att på ett bättre sätt kunna styra och leda rättighetsbaserat.

En fördjupningsdag har också genomförts med chefer och utvecklingsfunktioner där planering för det fortsatta arbetet och utveckling av arbetssätt i respektive verksamhets ledningsgrupper var en viktig del av dagen. Monica formade dagen helt utifrån våra önskemål och förutsättningarna i vår kommun.

Vårgårda har även anlitat Monica för utbildning av samtlig personal inom skola och socialtjänst kring mer riktade och verksamhetsanpassade utbildningsinsatser.

Vårgårda är bara i början av implementeringsarbetet och kommunen planerar att anlita Monica för att få vägledning och stöd i det fortsatta arbete med bland annat att utveckla strukturer för att inhämta barns synpunkter inför beslut som rör barn.

Monicas härligt inspirerande föreläsningar ger många insikter, tankar och idéer, en och annan tår och många skratt!

Lasse Björkqvist, kommunchef och Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg
Vårgårda kommun

Trosa kommun logo
Att ha Monica som processledare för uppstarten av vårt lokala språknätverk mellan bibliotek, förskola och BVC gav oss väldigt bra förutsättningar att bli en samspelt grupp med en gemensam riktning och bild av vad vi ville uppnå med nätverket.

Monicas gedigna kunskaper om barns rättigheter som hon förmedlade till oss gav oss en stadig grund att stå på och falla tillbaka mot i vårt utforskande av varandras olika verksamheter och i vårt arbete med att utveckla gemensamma projekt. Vi fick också möjlighet att tillsammans reflektera över vår syn på barn och barns behov ur ett större perspektiv än vi kunnat på egen hand, vilket känns helt ovärderligt i vårt fortsatta arbete för de små barnens språkutveckling.

Den grundläggande utbildning om barns rättigheter som Monica höll för bibliotekspersonalen gav en helt annan förståelse för Barnkonventionen än vi tidigare haft och flera aha-upplevelser för många i gruppen. Monicas sätt att göra alla delaktiga och upplägget med mycket konstruktiva och verksamhetsnära övningar gjorde att vi kom en bra bit på vägen i att utveckla vår verksamhet redan under utbildningen.

Malin Lundin, Bibliotekschef, Biblioteken i Trosa kommun

Exempel på uppdragsgivare:
  • 1177 Vårdguiden/Inera
  • Barnhälsovården Östergötland
  • Biblioteksutveckling Region Örebro län
  • Botkyrka kommun, Kultur och fritid
  • Lillåns förskola Örebro
  • Länsstyrelsen Örebro län
  • Region Västernorrland
  • SKR
  • Socialtjänsten, Vårgårda kommun
  • Trosa kommun

Monica GW Konsult

Strateg barnrätt

strateg-barnratt
Barnrättslagen 2020 löser inget?
– OCH möjliggör allt!
Processtöd och handledning för rättighetsbaserade arbetssätt

Läs mer här >

Föreläsare

forelasare2
Målgruppsanpassade föreläsningar om barnets rättigheter.

Läs mer här >

Moderator

moderator
Moderator som skapar delaktighet och mervärde till din konferens/ditt event

Läs mer här >

Socionom

socionom
Handledning av processer och utvecklingsarbeten inom välfärden