Föreläsare

Föreläsa är så givande och inspirerande!

Att målgruppsanpassa är en förutsättning och jag är öppen för att variera innehåll och längd utifrån uppdragsgivarens behov.

Har alltid med inslag av reflektion och dialog. Tror på ett lärande där varje person får relatera och reflektera till det som presenteras.

Nedan ser du några exempel på föreläsningar jag erbjuder.

Barnrättslagen löser inget OCH möjliggör allt! – politik, etik, juridik, och praktik.

Ger grundläggande kunskap om barnets rättigheter, begreppet barnperspektiv och rättighetsbaserade arbetssätt. Alltid kopplat till er verksamhets uppdrag.

Se ett smakprov från föreläsning för Örebro kommun hösten 2019

Barnets rätt som anhörig – att trygga och förebygga när det svåra händer.

Om barnets behov som anhörig och deras rätt till information, råd och stöd enligt HSL 5 kap. 7§.

Bedöma och beakta barnets bästa – att synliggöra och systematiskt utreda.

Ger grundläggande kunskap om hur verksamhet, beslutsfattare och medarbetare kan arbeta med att bedöma och beakta barnets bästa. Vi reder ut begreppen, tittar på vilka krav som ställs och undersöker olika tillvägagångssätt för prövning och analys av barnets bästa.

Barnets ögon på våra miljöer! Trivsel- och trygghetsvandringar med barn och unga.

Om en metod som skapar delaktighet vid översyn av inom- och utomhusmiljöer.

Barnets rätt i bibliotek – att Löpa Linan ut!

Ger grundläggande kunskap om barnets rättigheter kopplat till hela biblioteket.

Kulturens kraft att stärka barnets rättigheter.

Om barnrätts rättigheter och barnperspektiv i kulturverksamheter.

Se ett smakprov från Agenda Kultur i Örebro 2022

Barnets rätt till en trygg uppväxt – hur agera när barn riskerar att fara illa?

Om barnets rätt till skydd, utveckling, god hälsa, och hur ni kan arbeta med orosanmälningar.

Det lekfulla mellanrummet – Här knådas vår barnsyn!

En föreläsnings show har tagit form.

Tillsammans med mig och musiker, pedagogen Tor Våge får du följa med på en lekfull föreläsningsshow om barnets rättigheter och barnets behov av lek och mellanrum.

Se ett smakprov från föreläsningsshowen
Inspelat vid provföreställning i Karlstad 21 mars 2019.

Strateg barnrätt

strateg-barnratt
Barnrättslagen 2020 löser inget?
– OCH möjliggör allt!
Processtöd och handledning för rättighetsbaserade arbetssätt

Läs mer här >

Föreläsare

forelasare2
Målgruppsanpassade föreläsningar om barnets rättigheter.

Läs mer här >

Moderator

moderator
Moderator som skapar delaktighet och mervärde till din konferens/ditt event

Läs mer här >

Socionom

socionom
Handledning av processer och utvecklingsarbeten inom välfärden